Skal Du Bygge, Bygge På, Rive eller Endre?

Trenger du hjelp til søkeprosess? Vi hjelper deg med alt om byggesaker, hvilke planer som gjelder og hvordan du går frem.

I plan- og bygningsloven § 20-1 fremkommer det hvilke tiltak som krever søknad og tillatelse fra kommunen.

Det er i midlertidig noen tiltak som er unntatt søknadsplikten og noen tiltak du har lov til å søke om selv. Større byggeprosjekter krever at du bruker en ansvarlig søker.

I noen tilfeller kommer det du ønsker å utføre i konflikt med lovverket. Da må du søke om dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2. Det er ikke lett å forholde seg til alle lover og regler som gjelder for de forskjellige eiendommene.

Derfor tilbyr nå Eknes AS juridisk veiledning innen byggesak. Spar penger på å unngå mangelbrev og lange søkeprosesser.

Vår Ekspert

Introduserer vår ekspert med 5 års erfaring i juridisk veiledning innen byggesak.

Hilde Wang Sveva

Byggesak-spesialist

Kontakt

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende konsultasjon